Despre K4T

Programul educaţional Kids4Top este rezultatul anilor de cercetare şi observare a psihologiei copilului, a stilurilor de învăţare şi a atitudinii copiilor faţă de şcoală şi procesul de învăţare. Ideea acestui program a apărut în timpul evenimentelor orgnanizate de şcoala Lexis: lecţii deschise, demonstrative, activităţi extraşcolare şi ateliere. 
                                                                                  


Mulţumim: 
Scoala generala nr.49, sector 2 
Scoala generala nr. 56 Jose Marti, sector 2 
Scoala generala nr. 71 Iovan Ducici, sector 2 
Gradinita maghiara de pe langa Liceul Ady Endre, sector 2 
Gradinita nr. 145 Regina Maria, sector 2 
Centrul Licurici 
Scoala generala nr. 20, sectorul 3 
Gradinita nr. 231, sectorul 3
Scoala generala 196 Ferdinand Foca, sectorul 3
Liceul Dante Alighieri, sectorul 3
Liceul A.I. Cuza, sectorul 3

... şi nu în ultimul rând doamnelor Lilika Couri şi Suzanne Antonaros, Educational & Training Consultants, ETC-seminars, Greece pentru training-ul asigurat, pentru materialele puse la dispozitie şi pentru că au fost de-a lungul anilor sursa noastră de inspiraţie.

Programul educaţional Kids4Top:
• este stadiul de pregătire al copilului pentru etapa următoare, a progresului academic
• dezvoltă atitudini şi trăsături de caracter care asigură o bază solidă pentru acumulările academice
• în activitatea cu copilul se urmăreşte dezvoltarea în mod egal a 5 arii de interes: - dezvoltare motrică - dezvoltare emotională - dezvoltare artistică - dezvoltare socială - dezvoltare intelectuală
• nu insistă asupra temelor pentru acasă. Acestea îi obligă pe copil şi părinte să-şi concentreze atenţia asupra rezolvării unei sarcini ce urmează a fi evaluată de o terţă persoană, nelăsând timp celor doi să-şi acorde atenţie unul altuia, să se observe, să se asculte, să stea de vorbă, să se joace. La 4 ani, tema nu este altceva decât un pretext de a-l ţine pe copil ocupat.
• încurajeaza copilul să-şi descopere pasiunile, talentele şi să devină conştient de ele
• ajută copilul să realizeze că este inteligent şi creativ, dar şi să observe aceste calităţi la colegii de grupă şi să le aprecieze
• menajează copilul în faţa eşecului şi organizează activităţi şi un mediu de lucru total lipsit de stres
• îl face pe copil să înţeleagă că EL este important în timpul programului de lucru şi nu PERFORMANŢA sa prin comparaţie cu a unui coleg mai îndemânatec sau mai rapid
• apreciază performanţa, nu în funcţie de rapiditatea înţelegerii sarcinii şi spontaneitatea execuţiei, ci a soluţiei găsite, a originalităţii, indiferent de ritmul de lucru
• nu admite ideea de eşec şcolar, ci doar de arii de cunoaştere insuficient explorate sau stimulate
• asigură un spaţiu de desfăşurare a activităţilor pe care copilul să-l perceapă ca pe un mediu protector, lipsit de ameninţări (aprecieri negative, competiţie, eşec etc.) şi stres.
• clasa devine generator de idei, de comunicare şi stimulare a creativităţii
• libertatea de alegere oferită copilului, schimbul de idei sunt căile de stimulare ale învăţării pe care se bazează transmiterea şi fixarea noţiunilor de limba engleză

Scopurile urmărite la finalul cursului:
- dobândirea unor competenţe de exprimare orală şi înţelegere a mesajelor audio în limba engleză, utilizarea unui vocabular adecvat vârstei, pronunţie şi intonaţie corecte, spontaneitate şi naturaleţe în conversaţie
- creşterea încrederii de sine şi a independenţei copilului pentru a se descurca în mediul înconjurător (clasă, şcoală, parc etc.)
- libertatea în exprimarea propriilor sentimente (verbal sau artistic)
- libertatea în gândire (formulează liber întrebări şi opinii pe o anumită temă de discuţie)


Vârsta:                          4 ani (împliniţi până la 31.12.2012)
Durata cursului:             01.10.2012 – 07.06.2013
Structura cursului:         2 şedinţe/ săptămână
                                     1,5 ore didactice/ sedinta (ora didactica = 50 min.)
 
Nr. copii in grupă:          10

Nota:
Cursul Lexis Kids4Top se organizeaza doar la sediul Lexis Pache Protopopescu.
Interviul are loc in zilele 24 sau 25 septembrie 2012, orele 17:30 - 18:00 (conform programarii). 
Inscrierile cu discount 15% se incheie pe 31 iulie a.c.

No comments:

Post a Comment