Friday, 27 July 2012

Programul educaţional Kids4Top


Dezvoltarea copiilor are loc în etape şi forme în mare măsură previzibile, dar nu neaparat în acelaşi timp şi în acelaşi fel la toţi copiii. Fiecare copil este unic în felul său prin complexitatea aptitudinilor şi manifestărilor de personalitate.

Programul educaţional pe care îl propunem, cu durata de un an,  este aplicabil copiilor de 4 ani. Este vârsta când jocul devine tot mai diversificat, îmbogăţit de imaginaţie şi experienţe reale. La 4 ani copilul este dispus să încerce noi experienţe şi în acelaşi timp îşi doreşte independenţa în acţiune. Aşa se explică iniţiativa la această vârstă, încrederea în sine şi capacitatea de a lua decizii.

La 4 ani copiii sunt capabili să iniţieze conversaţia şi chiar să deturneze subiectul spre ariile lor de interes. Capacitatea lor de înţelegere duce spre desluşirea unor concepte de matematică, scris-citit şi activităţi practice, aceasta fiind dublată de nivelul de dezvoltare al coordonării mână-ochi şi a dexterităţii degetelor.

Noua abordare a predării limbii engleze “Kids4Top” pleacă de la faptul că în acest moment al dezvoltării psiho-motorie, copilul de 4 ani îşi foloseşte imaginaţia şi curiozitatea fără a mai face confuzie între realitate şi fantezie. Participă la explorarea mediului înconjurător, este capabil să observe, să planifice, să culeagă informaţii, să identifice, să descrie, să formuleze explicaţii şi să generalizeze.

Aspectul cel mai important în dezvoltarea copilului, ceea ce îl face apt să acţioneze conştient în echipă, este dezvoltarea sa emoţională şi socială. Este capabil să gasească soluţii pentru stingerea unui conflict, să arate compasiune şi emoţii puternice pe care este capabil să le descrie în cuvinte sau prin desen.

Bucuria învăţării la vârsta de 4 ani este susţinută şi de dezvoltarea artistică care acum se manifestă prin sesizarea tempo-ului şi a intensităţii sunetelor muzicale. Corpul copiilor are mobilitate şi acesţia se pot mişca cu uşurinţă şi ritmic, înglobând jocul sau dansul într-un scenariu expresiv şi imaginativ în acelaşi timp.

Copiii de 4 ani au atins nivelul de dezvoltare psiho-motorie pentru a stăpâni următoarele:

Scris-citit    Recunosc literele
              ►Asociază literele cu sunetele
              Pot să scrie lizibil anumite litere
              Inţeleg direcţia de scris de la stânga la dreapta şi de sus in jos etc.

Matematica     Folosesc logica pentru rezolvarea unor probleme
                                     ►Folosesc limbajul în descrierea obiectelor şi formelor şi sunt capabili să le              compare
                  ►Numără şi recunosc numeraţia de la 0 la 10
                  Fot folosi numerele în adunare şi scădere etc.


Cunostinţe generale     Forme geometrice
                            ►Zilele săptămânii
                            ►Lunile anului şi anotimpurile
                            ►Exprimarea orei
                            ►Se îmbracă şi dezbracă fără ajutor
                            Cunoştinţe de igiena şi folosirea articolelor de igienă etc.

Motricitatea                  Mers, căţărat, marş, galop, diferite forme de sărituri
                            Aruncare, prindere, lovirea cu piciorul, jocul cu mingea
                            ►Mânuiesc obiecte foarte mici, le asambleazâ etc.

No comments:

Post a Comment